Blog

Van Sketchup naar Revit

Binnen ons bureau werken we dagelijks aan multidisciplinaire projecten. We wisselen informatie uit tussen diverse disciplines, professionals en programma’s.

Om efficiënt te werken is het belangrijk dat er geen informatie verloren gaat bij het overdragen van werk. Een bekend probleem is de uitwisseling van informatie tijdens het ontwerpproces tussen softwareprogramma’s. Onze architecten maken in de eerste fase van hun ontwerp gebruik van SketchUp, maar voor de technische uitwerking is dit programma niet geschikt. Daarvoor werken we met Revit.

Ontwerpers zijn erg te spreken over SketchUp. Het is makkelijk te leren, gebruiksvriendelijk en sterk gericht op het ontwerpproces. Ze kunnen makkelijk materialen toekennen aan onderdelen, met informatie van de desbetreffende fabrikant. Wanneer onze architect het ontwerp gereed heeft wordt het model overgedragen aan de tekenkamer, waar het verder wordt uitgewerkt met Revit.

Net als Sketchup is Revit een 3D modelleringsprogramma, maar het gaat veel verder. Met deze software is het mogelijk om een object technisch gedetailleerd uit te werken en te voorzien van allerhande informatie. Informatie die onder andere nodig is voor de uitvoering, maar er kan ook informatie in die na oplevering belangrijk is voor de gebouwbeheerder.

Er is echter één probleem. Sketchup en Revit praten slecht met elkaar. Revit heeft een invoegmogelijkheid om een SketchUp model in te laden, maar daarmee maak je alleen de geometrie inzichtelijk. Dit maakt het noodzakelijk om objecten “over te trekken” voordat de modelleur het ontwerp verder bouwkundig uit kan werken. Het overtrekken van de geometrie is zonde van de tijd. Daarnaast leidt het tot verlies aan object-informatie.

Om die reden heb ik, samen met mijn collega Jeffrey een onderzoek gedaan om het overdrachtsproces van informatie vanuit SketchUp naar Revit te optimaliseren. Ik ben architect en werk veel in Sketchup, Jeffrey is bouwkundig modelleur en kent Revit goed. We hebben er beide voordeel van om ons ontwerpproces:

  • efficiënt te maken, zonder dat het nodig is om het model over te trekken of vanaf het begin alles weer te modelleren;
  • te optimaliseren, door een methodiek te gebruiken die dezelfde “taal” spreekt;
  • te versnellen en geen dingen dubbel te doen, zodat we veel meer plezier hebben in het uitwerken van modellen.

Voor het onderzoek hebben we een aantal mogelijkheden getest. We hebben een 3D proefmodel in SketchUp gemaakt om te importeren in Revit. Het model is zo gemaakt dat we van verschillende soorten informatie kunnen testen (geometrie, lagen, blokken, componenten, materialen, enz.) of er verlies optreedt.

Het beste resultaat hebben we bereikt met FormIT, een ontwerpprogramma waar een Revit Add-in voor is. Dit is een eenvoudig programma dat een Sketchupmodel converteert naar Revit. Met deze conversie kunnen we in Revit de verschillende groepen en of componenten uit SketchUp apart benaderen. Dat levert de bouwkundig modelleurs een betere basis op om mee te werken waardoor ze minder tijd verspillen en meer controle hebben op het 3D model.

We hebben echter ook geconstateerd dat het nog steeds geen ideale manier van werken is. Er is meer nodig dan alleen technische hulpmiddelen, om informatie te behouden. Daarom hebben we tekenvoorwaarden opgesteld. Door op een specifieke, gestructureerde manier in SketchUp te modelleren, kunnen we toch een goede conversie naar Revit maken.

Ons onderzoek is hiermee geslaagd, maar zo zie je maar weer dat er vele wegen naar Rome leiden. Sommige zijn efficiënter dan andere en ook langer dan verwacht.

Edoardo Mentegazzi

Deel deze pagina