Wat we doen

Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoeken wij nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties. Wij brengen gebouwen volledig in kaart (Analyse), geven adviezen, maken ontwerpen (Advies) en staan aan je zijde tijdens de realisatie (Begeleiding).

Eigenlijk doen wij alles van begin tot eind. Vanaf de allereerste inspecties tot de allerlaatste oplevering. Exact om deze reden hebben wij een liefde voor complexe vraagstukken. Hierin komt alles samen. Sommigen schakelen ons in voor onze expertise op één specifiek gebied, terwijl wij voor anderen gehele projecten uitvoeren.

 

Analyseren

We doorgronden je gebouw. In een aantal stappen onderzoeken we hoe het in elkaar zit. Een technisch team maakt een plan van aanpak hoe we het gebouw onderzoeken. Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden.

Bouwpathologie

Een patholoog bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Onze bouwpathologen kijken op die manier naar gebouwen. We kunnen je helpen wanneer er iets mis lijkt met je gebouw en het niet eenvoudig is om de oorzaak te achterhalen. We doorgronden het gebouw. Hoe we dat doen is afhankelijk van het gebrek. Waar nodig zetten we technische hulpmiddelen in.

Naast het onderzoeken van het gebouw, bestuderen we de tekeningen en gebouwgeschiedenis. We bekijken foto’s en stellen je vragen. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van wat er aan de hand is. Je krijgt van ons in begrijpelijke bewoordingen inzicht in je pand. Als het nodig is geven we je advies zodat je een onderbouwd besluit kunt nemen.

Constructieve beoordeling

Wanneer je wilt weten of je gebouw sterk genoeg is voor de plannen die je hebt, kunnen we de draagkracht van de constructie toetsen. Zodat je zeker weet dat je bijvoorbeeld die nieuwe machine in je productiehal kunt plaatsen. Of de bovenverdieping van je kantoor kunt ombouwen tot archiefruimte. Als blijkt dat de constructie aanpassingen nodig heeft, kunnen we dit voor je uitwerken.

Inzicht in je gebouw

Voordat je gaat renoveren of uitbreiden is het slim om je gebouw goed in kaart te brengen. Hoe groot is het precies en in welke staat verkeert het? Wij meten je gebouw snel en nauwkeurig in met onze 3D-scanner. Onze bouwkundigen kunnen systematisch de technische staat ervan inzichtelijk maken. We doen dat aan de hand van NEN 2767.

Theo, Erkenningsraad
“Archipunt neemt deel aan de Erkenningsraad van Centrum Veilig Wonen. Samen met branchegenoten wordt meegedacht in het actueel houden van de Erkenningsregeling. Ze doen dat op een actieve en betrokken wijze. Met een integrale blik, waarbij de mens centraal staat.”
theo-andreae-erkenningsraad

Adviseren

Advies begint met het formuleren van jouw vraag: waar ben jij uiteindelijk echt mee geholpen? We maken onze werkwijze en keuzes inzichtelijk. Wanneer het nodig is maken we een risicoanalyse: wat gebeurt er wanneer je (n)iets doet? We werken samen een plan uit, waar jij verder mee kunt. Begrijpelijk en goed onderbouwd.

Foto: Building, Groningen

Hoe past mijn gebouw weer bij mij?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we samen met jou op zoek. Gaat het je om de ruimte, of denk je aan duurzaamheid, comfort of levensloopbestendigheid? Of het nu om een bedrijf of een woning gaat, onze architecten zijn hierin je partners. We zorgen ervoor dat we goed begrijpen wat je wilt voordat we een ontwerp maken. Dit doen we in 3D; je ziet daardoor direct hoe je gebouw verandert.

Je ideeën concreet maken

Om je ideeën te realiseren wil je duidelijk kunnen maken wat je gebouwd wilt hebben en wat je daarin verwacht van de aannemer. En niet onbelangrijk, je wilt weten wat het kost. Wij kunnen dit inzichtelijk voor je maken. Denk hierbij aan bouwkundig tekenwerk (Revit/BIM), begrotingen, bestekken enz.. Ook regelen wij de aanvraag van je omgevingsvergunning, voeren gesprekken met welstand of helpen je met een bestemmingsplanwijziging.

Constructieontwerp

Bij ingrijpend verbouwen moet je vaak de draagconstructie van het gebouw aanpassen. Denk aan het plaatsen van een extra verdieping of het aanpassen van een fundering. Wij ontwerpen, berekenen en tekenen bouwconstructies en adviseren je zonodig over aardbevingsbestendigheid. Of het nu gaat om (prefab) beton, staal of hout. Samen met jou zoeken we naar slimme oplossingen.

Karin's Archipunt
“Makkelijk is niet leuk!”
Karin Tersmette bouwkundig ingenieur

Mensen samenbrengen en verbinden. Verbeter de wereld en ik begin met mezelf, samen met alle mensen in mijn omgeving. Vluchtelingen, mensenrechten, de rommel op straat. Maar ook lekker wandelen met vrienden, samen eten, delen met anderen, vakanties en dingen doen die niet in de lijn der verwachtingen liggen. Je leeft gelukkig niet alleen en dat maakt het leven alleen maar leuker. Samen sta je sterker, ook als het even tegen zit.

Karin Tersmette bouwkundig ingenieur

Begeleiden

Een plan kan nog zo goed zijn, uiteindelijk komt alles aan op de uitvoering. Wij voegen daarom maar al te graag de daad bij ons woord. Wij begeleiden bouwprojecten waar nodig, en wanneer dit gewenst is nemen wij het gehele projectmanagement voor onze rekening.

Dat jij dingen gewoon goed geregeld wilt hebben snappen wij. Onze projectleiders zorgen daarvoor. We betrekken je waar nodig en nemen het initiatief waar het kan. We houden budget, planning en kwaliteit van de werkzaamheden in de gaten. Samen werken we eraan dat jij krijgt wat je verwacht.

Bert, De Jongens van Hout
“Wanneer wij bij Archipunt aan het werk zijn worden we met open armen ontvangen. De sfeer is er relaxt en hartelijk. Jaap, de eigenaar, en ik trekken al jaren samen op. We hebben dezelfde visie op samenwerking.”
bert-de-rouw-jongens-van-hout