Wat we doen

Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoeken wij nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties. Wij brengen gebouwen volledig in kaart (Analyse), geven adviezen, maken ontwerpen (Advies) en staan aan je zijde tijdens de realisatie (Begeleiding).

Eigenlijk doen wij alles van begin tot eind. Vanaf de allereerste inspecties tot de allerlaatste oplevering. Exact om deze reden hebben wij een liefde voor complexe vraagstukken. Hierin komt alles samen. Sommigen schakelen ons in voor onze expertise op één specifiek gebied, terwijl wij voor anderen gehele projecten uitvoeren.

 

Analyseren

We doorgronden je gebouw. In een aantal stappen onderzoeken we hoe het in elkaar zit. Een technisch team maakt een plan van aanpak hoe we het gebouw onderzoeken. Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden.

Bouwpathologie

Een patholoog bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Onze bouwpathologen kijken op die manier naar gebouwen. We kunnen je helpen wanneer er iets mis lijkt met je gebouw en het niet eenvoudig is om de oorzaak te achterhalen. We doorgronden het gebouw. Hoe we dat doen is afhankelijk van het gebrek. Waar nodig zetten we technische hulpmiddelen in.

Naast het onderzoeken van het gebouw, bestuderen we de tekeningen en gebouwgeschiedenis. We bekijken foto’s en stellen je vragen. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van wat er aan de hand is. Je krijgt van ons in begrijpelijke bewoordingen inzicht in je pand. Als het nodig is geven we je advies zodat je een onderbouwd besluit kunt nemen.

Constructieve beoordeling

Wanneer je wilt weten of je gebouw sterk genoeg is voor de plannen die je hebt, kunnen we de draagkracht van de constructie toetsen. Zodat je zeker weet dat je bijvoorbeeld die nieuwe machine in je productiehal kunt plaatsen. Of de bovenverdieping van je kantoor kunt ombouwen tot archiefruimte. Als blijkt dat de constructie aanpassingen nodig heeft, kunnen we dit voor je uitwerken.

Inzicht in je gebouw

Voordat je gaat renoveren of uitbreiden is het slim om je gebouw goed in kaart te brengen. Hoe groot is het precies en in welke staat verkeert het? Wij meten je gebouw snel en nauwkeurig in met onze 3D-scanner. Onze bouwkundigen kunnen systematisch de technische staat ervan inzichtelijk maken. We doen dat aan de hand van NEN 2767.

Rudolf, Janco de Jong
“In onze samenwerking was de architect van Archipunt heel goed op ons afgestemd. We hebben daardoor keuzes gemaakt die verder gingen dan we eigenlijk durfden. Het eindresultaat heeft onze verwachtingen overstegen.”
rudolf-de-jong-janco

Adviseren

Advies begint met het formuleren van jouw vraag: waar ben jij uiteindelijk echt mee geholpen? We maken onze werkwijze en keuzes inzichtelijk. Wanneer het nodig is maken we een risicoanalyse: wat gebeurt er wanneer je (n)iets doet? We werken samen een plan uit, waar jij verder mee kunt. Begrijpelijk en goed onderbouwd.

Foto: Building, Groningen

Hoe past mijn gebouw weer bij mij?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we samen met jou op zoek. Gaat het je om de ruimte, of denk je aan duurzaamheid, comfort of levensloopbestendigheid? Of het nu om een bedrijf of een woning gaat, onze architecten zijn hierin je partners. We zorgen ervoor dat we goed begrijpen wat je wilt voordat we een ontwerp maken. Dit doen we in 3D; je ziet daardoor direct hoe je gebouw verandert.

Je ideeën concreet maken

Om je ideeën te realiseren wil je duidelijk kunnen maken wat je gebouwd wilt hebben en wat je daarin verwacht van de aannemer. En niet onbelangrijk, je wilt weten wat het kost. Wij kunnen dit inzichtelijk voor je maken. Denk hierbij aan bouwkundig tekenwerk (Revit/BIM), begrotingen, bestekken enz.. Ook regelen wij de aanvraag van je omgevingsvergunning, voeren gesprekken met welstand of helpen je met een bestemmingsplanwijziging.

Constructieontwerp

Bij ingrijpend verbouwen moet je vaak de draagconstructie van het gebouw aanpassen. Denk aan het plaatsen van een extra verdieping of het aanpassen van een fundering. Wij ontwerpen, berekenen en tekenen bouwconstructies en adviseren je zonodig over aardbevingsbestendigheid. Of het nu gaat om (prefab) beton, staal of hout. Samen met jou zoeken we naar slimme oplossingen.

Pascal's Archipunt
“Bij Archipunt zoeken we niet de mensen die passen op een lege plek, maar maken we een passende plek voor mensen met waarde.”
Pascal Nieuwland contractmanager

Ik werk sinds 2012 bij Archipunt. We groeien snel, wat een enorme uitdaging is om ook de bedrijfsvoering in goede banen te leiden. In mijn vrije tijd ben ik te vinden op verschillende culturele festivals in stad en ommeland, waar ik leiding geef aan de horeca. Het aansturen en motiveren van medewerkers die zich vrijwillig inzetten geeft een bijzondere energie. Het is mooi om een bijdrage te leveren aan de culturele beleving van heel veel mensen. Verder rijd ik graag op de motor en sleutel ik geregeld om die rijdende te houden. In het weekend ben ik op een voetbalveld te vinden. Sinds een aantal jaren voornamelijk als scheidsrechter.

Pascal Nieuwland contractmanager

Begeleiden

Een plan kan nog zo goed zijn, uiteindelijk komt alles aan op de uitvoering. Wij voegen daarom maar al te graag de daad bij ons woord. Wij begeleiden bouwprojecten waar nodig, en wanneer dit gewenst is nemen wij het gehele projectmanagement voor onze rekening.

Dat jij dingen gewoon goed geregeld wilt hebben snappen wij. Onze projectleiders zorgen daarvoor. We betrekken je waar nodig en nemen het initiatief waar het kan. We houden budget, planning en kwaliteit van de werkzaamheden in de gaten. Samen werken we eraan dat jij krijgt wat je verwacht.

Michiel, Autoservice Noord
“Wij werken het liefst op basis van vertrouwen. Dat is voor ons belangrijk. Met Archipunt kan dit. In overleg komen we er altijd uit, waardoor onze samenwerking vloeiend verloopt.”
michiel-berkley-autoservice-noord