Waar we voor staan

Nederland staat vol bouwwerken, van spectaculaire rijksmonumenten tot eenvoudige garageboxen. Gebouwen die individueel en in samenhang een culturele, economische en emotionele waarde hebben. Wij geloven dat alle gebouwen, oud of nieuw, aandacht verdienen.

Bij elk gebouw is het de moeite waard om te kijken of je kunt behouden wat je hebt. Gebouwen hebben vaak waardevolle architectonische kwaliteiten, bijvoorbeeld een ruime verdiepingshoogte of mooie detaillering. Wanneer je het gebouw een volgend leven geeft heb je minder materialen nodig en behoud je de geest van de plek.

Erfgoed en monumenten

Monumenten maken onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Ze markeren een plek en geven die betekenis. Hiermee hebben ze waarde voor jou als eigenaar, maar ook voor andere mensen. Daar hebben wij oog voor.

Wanneer je eigenaar bent van een monument, heb je ook de verantwoordelijkheid op je genomen om de historie ervan te respecteren. Dat wil zeggen dat je terughoudend bent met ingrepen die blijvend zijn. Toch is het mogelijk om, waar nodig, aanpassingen te doen aan erfgoed. Onze monumentenspecialisten kunnen je daarbij helpen.

Wat is er waardevol aan een monument?

Bij het verlengen van de levensduur van een monument zijn vaak veel partijen betrokken. Richtinggevend daarbij is de monumentale waarde van het bouwwerk. Die is vastgelegd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en in enkele gevallen ook in een waardestelling. We gebruiken de gegevens van de RCE of een waardestelling als hulpmiddel, om samen af te wegen hoe we het gebouw kunnen aanpassen terwijl het toch zichzelf blijft.

We werken volgens de standaarden van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Dat houdt in dat we ons in ons bouwkundig advies richten op behoud: conserveren, onderhoud en restaureren gaan voor vernieuwen. Daarbij beseffen we dat dit soms op gespannen voet staat met jouw wensen als eigenaar.

We vinden het daarom belangrijk om, samen met jou, een dialoog te voeren over de geschiedenis en de toekomst van je pand.

Geert, MUG ingenieursbureau
“Onze samenwerking met Archipunt kenmerkt zich door openheid, kennis van zaken, constructief en plezier. Waarbij er tevens sprake is van wederkerigheid tussen MUG en Archipunt.”
geert-medendorp-mug

Circulariteit

Bouwen en verbouwen geeft een grote milieubelasting. Door te ontwerpen en bouwen aan de hand van de principes van circulariteit willen we die verlagen.

In een circulaire economie is afval de nieuwe grondstof. We onderzoeken de mogelijkheden van jouw gebouw en kijken hoe we het grondstofverbruik en de afvalproductie van je bouwproject kunnen verminderen.

Hoe ver wil je gaan met je project? Wat wil je bereiken en wat zijn de architectonische, technische en financiële mogelijkheden? Elke ontwerpopgave is uniek. Wij hebben ervaring met circulair verbouwen. Daarom weten we dat het samen uitdenken van de plannen cruciaal is. Samen bepalen we welke circulaire ontwerpstrategie past bij jouw opgave.

Op die manier dragen we bij aan de integrale duurzaamheidsopgave waar we met zijn allen voor staan: het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overbelasting van de aarde.

Nanning, Infactor
“Ik houd mij bij Archipunt bezig met ICT gerelateerde projecten. Wanneer ik daar aan het werk ben, dan voel ik mij geen buitenstaander die een klus voor ze doet. Ik ben op dat moment een medewerker die samen met hen zorgt dat het voor elkaar komt. ”
nanning-borst-infactor