Waar we voor staan

Nederland staat vol bouwwerken, van spectaculaire rijksmonumenten tot eenvoudige garageboxen. Gebouwen die individueel en in samenhang een culturele, economische en emotionele waarde hebben. Wij geloven dat alle gebouwen, oud of nieuw, aandacht verdienen.

Bij elk gebouw is het de moeite waard om te kijken of je kunt behouden wat je hebt. Gebouwen hebben vaak waardevolle architectonische kwaliteiten, bijvoorbeeld een ruime verdiepingshoogte of mooie detaillering. Wanneer je het gebouw een volgend leven geeft heb je minder materialen nodig en behoud je de geest van de plek.

Erfgoed en monumenten

Monumenten maken onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Ze markeren een plek en geven die betekenis. Hiermee hebben ze waarde voor jou als eigenaar, maar ook voor andere mensen. Daar hebben wij oog voor.

Wanneer je eigenaar bent van een monument, heb je ook de verantwoordelijkheid op je genomen om de historie ervan te respecteren. Dat wil zeggen dat je terughoudend bent met ingrepen die blijvend zijn. Toch is het mogelijk om, waar nodig, aanpassingen te doen aan erfgoed. Onze monumentenspecialisten kunnen je daarbij helpen.

Wat is er waardevol aan een monument?

Bij het verlengen van de levensduur van een monument zijn vaak veel partijen betrokken. Richtinggevend daarbij is de monumentale waarde van het bouwwerk. Die is vastgelegd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en in enkele gevallen ook in een waardestelling. We gebruiken de gegevens van de RCE of een waardestelling als hulpmiddel, om samen af te wegen hoe we het gebouw kunnen aanpassen terwijl het toch zichzelf blijft.

We werken volgens de standaarden van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Dat houdt in dat we ons in ons bouwkundig advies richten op behoud: conserveren, onderhoud en restaureren gaan voor vernieuwen. Daarbij beseffen we dat dit soms op gespannen voet staat met jouw wensen als eigenaar.

We vinden het daarom belangrijk om, samen met jou, een dialoog te voeren over de geschiedenis en de toekomst van je pand.

Overweeg je om jouw monument te verduurzamen? Dat is een verstandige manier om je pand toekomstbestendig te maken. Zo houdt houd je je gebouw comfortabel en betaalbaar in gebruik. Hoe pak je dat aan? Archipunt en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunnen je daarbij helpen.

Rudolf, Janco de Jong
“In onze samenwerking was de architect van Archipunt heel goed op ons afgestemd. We hebben daardoor keuzes gemaakt die verder gingen dan we eigenlijk durfden. Het eindresultaat heeft onze verwachtingen overstegen.”
rudolf-de-jong-janco

Circulariteit

Bouwen en verbouwen geeft een grote milieubelasting. Door te ontwerpen en bouwen aan de hand van de principes van circulariteit willen we die verlagen.

In een circulaire economie is afval de nieuwe grondstof. We onderzoeken de mogelijkheden van jouw gebouw en kijken hoe we het grondstofverbruik en de afvalproductie van je bouwproject kunnen verminderen.

Hoe ver wil je gaan met je project? Wat wil je bereiken en wat zijn de architectonische, technische en financiële mogelijkheden? Elke ontwerpopgave is uniek. Wij hebben ervaring met circulair verbouwen. Daarom weten we dat het samen uitdenken van de plannen cruciaal is. Samen bepalen we welke circulaire ontwerpstrategie past bij jouw opgave.

Op die manier dragen we bij aan de integrale duurzaamheidsopgave waar we met zijn allen voor staan: het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overbelasting van de aarde.

Henk, Bouwbedrijf Kooi
“De zorgvuldigheid en accuraatheid van de bouwkundigen van Archipunt zorgde voor een hele prettige samenwerking. ”
henk-schipper-kooi