Waar we voor staan

Nederland staat vol bouwwerken, van spectaculaire rijksmonumenten tot eenvoudige garageboxen. Gebouwen die individueel en in samenhang een culturele, economische en emotionele waarde hebben. Wij geloven dat alle gebouwen, oud of nieuw, aandacht verdienen.

Bij elk gebouw is het de moeite waard om te kijken of je kunt behouden wat je hebt. Gebouwen hebben vaak waardevolle architectonische kwaliteiten, bijvoorbeeld een ruime verdiepingshoogte of mooie detaillering. Wanneer je het gebouw een volgend leven geeft heb je minder materialen nodig en behoud je de geest van de plek.

Circulariteit

Bouwen en verbouwen geeft een grote milieubelasting. Door te ontwerpen en bouwen aan de hand van de principes van circulariteit willen we die verlagen.

In een circulaire economie is afval de nieuwe grondstof. We onderzoeken de mogelijkheden van jouw gebouw en kijken hoe we het grondstofverbruik en de afvalproductie van je bouwproject kunnen verminderen.

Hoe ver wil je gaan met je project? Wat wil je bereiken en wat zijn de architectonische, technische en financiële mogelijkheden? Elke ontwerpopgave is uniek. Wij hebben ervaring met circulair verbouwen. Daarom weten we dat het samen uitdenken van de plannen cruciaal is. Samen bepalen we welke circulaire ontwerpstrategie past bij jouw opgave.

Op die manier dragen we bij aan de integrale duurzaamheidsopgave waar we met zijn allen voor staan: het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overbelasting van de aarde.

Nanning, Infactor
“Ik houd mij bij Archipunt bezig met ICT gerelateerde projecten. Wanneer ik daar aan het werk ben, dan voel ik mij geen buitenstaander die een klus voor ze doet. Ik ben op dat moment een medewerker die samen met hen zorgt dat het voor elkaar komt. ”
nanning-borst-infactor