Privacyverklaring Archipunt

In deze privacyverklaring leggen wij vast welke persoonsgegevens Archipunt verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat ons cookiebeleid is.

“Wij” zijn:
Archipunt
Oeverkruid 10
9738 AK Groningen
Kamer van Koophandelnummer: 02039295

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.archipunt.nl, onze (potentiële) klanten en onze (potentiële) relaties. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Archipunt te maken hebben. Archipunt houdt zich aan de wettelijke verplichtingen zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van Archipunt en onze diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Archipunt. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denk daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen.

Archipunt bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of die via Google Analytics bij Archipunt binnen komen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder).

Je kunt te allen tijde de website van Archipunt anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Archipunt te delen.

Doelen

Archipunt gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden.
Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Je gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Archipunt of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Archipunt naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief

Als je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Archipunt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • De website van Archipunt is beveiligd met een SSL-certifcaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • Toegang tot al onze elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
  • Alleen bevoegde personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Archipunt maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Archipunt maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om je uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Archipunt inzicht in het gebruik van de website en kunnen deze statistieken worden toegepast op het verbeteren van onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Archipunt heeft hier geen invloed op. Archipunt heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Archipunt geplaatste cookies. Je kunt desgewenst de instellingen van je browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens zoals die door Archipunt worden verwerkt. Zo kun je verzoeken je persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heb je het recht aan te geven dat de verwerking van je gegevens moet worden beperkt en/of kun je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Je kunt in deze gevallen, of wanneer je vragen hebt over het privacybeleid, contact met Archipunt opnemen door het sturen van een e-mail naar: privacy@archipunt.nl. Graag in de onderwerpregel “Persoonsgegevens” vermelden.

Natuurlijk helpt Archipunt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Archipunt behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie februari 2018