Nieuws

Proef tiltsensoren

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start een proef met tiltsensoren in het aardbevingsgebied. In dat gebied leeft al enkele jaren de wens om hier een proef mee uit te voeren. Archipunt hier voert samen met MUG een deel van uit.

De proef is bedoeld om de toegevoegde waarde van tiltsensoren te onderzoeken en de kennis hierover te vergroten. De sensoren moeten de scheefstand van constructie-onderdelen van gebouwen meten en tijdelijke of blijvende veranderingen van de scheefstand registreren. Dit gebeurt onder invloed van diverse belastingen, zoals aardbevingen. De proef moet uitwijzen in hoeverre tiltsensoren aanvullende informatie opleveren bij het beoordelen van schade en ook voor het bepalen van risico’s.

De proef is geslaagd wanneer er duidelijkheid is of tiltsensoren aanvullende informatie verschaffen, vergeleken met het bestaande meetnet. De informatie moet relevant zijn voor het beoordelen van schade en voor het bepalen van risico’s. Daarnaast moet de proef inzicht geven in hoeverre met tiltsensoren onzekerheden in de beoordeling van schade en veiligheid verkleind kunnen worden.

Fugro/Zonneveld gaat de meetopstellingen plaatsen en onderhouden en de dataverzameling, data-analyse en interpretatie uitvoeren. Archipunt en MUG gaan de opname van de bouwwerken namens NCG uitvoeren om de ontwikkeling van schade in beeld te brengen. Alle partijen gaan samen met NCG de komende maanden de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de proef uitvoeren. Na de plaatsing van de meetopstellingen op dertien locaties, gaan de metingen in de zomer van 2019 van start. De locaties worden verspreid over de kern van het aardbevingsgebied, aan de randen en op grotere afstand van het aardbevingsgebied. De pilot heeft een voorziene looptijd van 2,5 jaar. Daarvan wordt 22 tot 24 maanden daadwerkelijk gemeten.

Na het eerste jaar meten, gaat NCG evalueren of er aanpassingen nodig zijn in het aantal meetlocaties. De NCG laat zich bij het uitvoeren van de proef bijstaan door een technische commissie en een begeleidingscommissie. Voor ons is deze proef een mooie kans om kennis te verdiepen én onze samenwerking en relatie met MUG en het NCG verder te verdiepen.

Deel deze pagina