Nieuws

Eindelijk norm voor milieu-impact van bouwmaterialen

Na bijna 5 jaar proefdraaien met de milieuprestatieberekening voor gebouwen (MPG) is het nu eindelijk zover. Ga je een woning of kantoor nieuwbouwen dan moet je sinds januari van dit jaar aantonen dat de gebruikte bouwmaterialen slechts een beperkte impact op het milieu hebben.

Sinds januari is er een normwaarde voor de milieubelasting van bouwmaterialen, de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Met de invoering van die normwaarde geeft de overheid aan dat ze het integraal verduurzamen van de gebouwde omgeving serieus nemen. De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

 

Levenscyclus-analyse

Materialen die langer mee gaan, hebben niet altijd een lagere milieubelasting. Tropisch hardhout gaat bijvoorbeeld langer mee dan Europees naaldhout, maar de milieubelasting van hardhout is veel hoger dan die van Europees naaldhout. Dat komt omdat voor de winning van tropisch hardhout natuur wordt verwoest en doordat de milieubelasting door transport van het hout hoog is. Ook de “energie” die nodig is voor het produceren, onderhoud, later weer afvoeren en recyclen worden allemaal meegenomen bij het bepalen van de milieubelasting (de schaduwprijs) van een materiaal. Dit gebeurt in een zogenaamde Levenscyclus-analyse (LCA). Deze vind je in de Nationale MilieuDatabase.

Integraal ontwerp

Jarenlang heeft de overheid bij het ontwerpen van gebouwen vooral aangestuurd op duurzaam energiegebruik. Bijvoorbeeld door de invoering van de EPG, de Energie-prestatiegarantie van een gebouw. Met de invoering van de MPG is daar nu een tweede, belangrijke, maatstaf bijgekomen. De invoering van de MPG-norm heeft grote gevolgen voor je gebouwontwerp. Maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, kunnen namelijk ongunstig zijn voor de MPG en omgekeerd. Dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren bijvoorbeeld de EPG, maar verslechteren de MPG omdat je meer materialen gebruikt. Wanneer je deze kunt hergebruiken, of een tweede leven kunt geven in een andere vorm dan is hun levenscyclus langer zodat je maar een deel in het eerste gebouw hoeft mee te rekenen. Dit is gunstig voor de MPG en voor het milieu.

MPG voor jouw gebouw? Stel je vraag!

Deel deze pagina