Blog

Is het haalbaar?

Veel architecten en bouwkundigen worden enthousiast van een vrije kavel of van een leegstaand gebouw: Wat kun je daar voor moois (op) bouwen?

Goed plan! Maar een goed idee werkelijkheid maken kun je niet alleen. Je hebt de medewerking van veel partijen nodig. Wat vindt de gemeente bijvoorbeeld van je plan? Ook wil je weten hoe het kosten- en opbrengstplaatje van je idee eruitziet. Vaak gaat het niet alleen om de aanschaf van de grond en de bouwkosten, maar ook om het aanleggen van een toegangsweg, van parkeerplaatsen, en van kabels en leidingen.

Model ontwikkeld

Hoe wil je die kosten vervolgens dekken? Ga je verkopen of verhuren en wat levert dat dan allemaal op? Het inschatten van de haalbaarheid van je idee is dus een complexe puzzel. Voor je overgaat tot aanschaf van de grond is het handig om dit soort zaken eerst te onderzoeken. Wij hebben daar een model voor ontwikkeld.

Het is een rekenmodel waarmee de kosten en de te verwachte opbrengsten van een plan kunnen worden bepaald. Maar haalbaarheid is niet alleen een financiële vraag. Daarom hebben collega’s met allerlei specialisaties meegewerkt aan dit middel. Zodat naast financiële, ook de bouwkundige, projectmatige, ruimtelijk/juridische en stedenbouwkundige aspecten van een bouwplan worden meegenomen. Al deze kennis levert de informatie op waarmee het rekenmodel aan de slag kan.

Inzicht in (financiële) haalbaarheid

De uitkomst wordt vervolgens gebruikt om de initiatiefnemer inzicht te geven in de (financiële) haalbaarheid van een bouw- of ontwikkelplan.

Voor grote projectontwikkelaars is het maken van dit soort studies dagelijkse kost. Maar in deze tijd is ontwikkelen niet alleen voorbehouden aan die grote partijen. Zie jij een mooie kans om een locatie te ontwikkelen, en wil je goed onderbouwd uitzoeken of dat levensvatbaar kan zijn? Met dit middel laten we je zien wat er concreet op een specifieke locatie mogelijk is. En natuurlijk helpen we je daarna graag met het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van het plan!

 

Ook iets te ontwikkelen?

Deel deze pagina