In gesprek met...

Gebouwen als verhalenvertellers

In mijn vorige blogs heb je kunnen lezen hoe Archipunt denkt over erfgoed, archeologie en de certificering als Erkend Monumenten Adviesbureau. Een belangrijk onderdeel van deze certificering is de kennis en kunde van de organisatie en haar medewerkers. Het gaat dan om de al aanwezige kennis maar óók over de wijze waarop nieuwe kennis opgedaan wordt. In deze voorlopig laatste blog in deze reeks praten we met Nanne Talsma over de Post HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie die hij momenteel volgt.

Bij Archipunt werken meerdere experts met kennis over historische bouwstijlen, constructies en andere zaken die je tegenkomt bij oude en monumentale panden. Echter als er sprake is van bouwhistorisch onderzoek, dan doen we dat tot op heden niet zelf omdat we daarvoor niet de juiste kennis in huis hebben. Dat wil zeggen…nog niet…

Nanne, een bouwkundig ingenieur die bij ons als modelleur werkt, zit in het eerste jaar van de tweejarige Post HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht. Elke woensdag volgt hij van half drie tot half tien ’s avonds de lessen. Daarnaast komt er veel zelfstandig werk bij kijken.

Het technische gecombineerd met geschiedenis

Het is een pittige opleiding, maar voor Nanne komen zijn persoonlijke interesse en werk op een mooie manier bij elkaar. “Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in geschiedenis en tekenen. Eigenlijk wilde ik vroeger archeoloog of architect worden. Tegenwoordig ben ik tekenaar maar ik miste hierin de geschiedenis component. Met deze opleiding combineer ik het (technische) tekenen met geschiedenis.” Voor Nanne gaat het vooral om de fascinerende geschiedenis van oude karakteristieke panden en enorme kerken. “Denk aan al die laat middeleeuwse kapconstructies van diephuizen in een binnenstad of kerken waar bouwsporen van kanonskogels van tijdens de tachtig jarige oorlog nog in zitten. Zulke bouwwerken vertellen gewoon een verhaal.”

Tijdens de opleiding worden de studenten ingewijd in de wereld van oude bouwmaterialen, constructies en rapporteren. In de restauratiemodule gaat het over het herkennen van schades en de oorzaken hiervan. Nanne heeft nu twee modules afgerond en is bezig aan de derde.

Revit model uit de opdracht voor de module ‘interieurhistorie’.

Voor de eerste module deed hij een bouwhistorische verkenning van een oorspronkelijk fraterhuis in Harderwijk, die verbouwd is tot een woning. De opdracht voor de tweede module was een hele andere opdracht, maar volgens Nanne toch echt net zo leuk. Hiervoor schreef hij een schadeopname- en analyse rapport van het complex van een negentiende eeuwse steenbakkerij aan de Oude Rijn. Momenteel is hij druk bezig met de module ‘interieurhistorie’. Wat Nanne leert van deze opdrachten? “Vooral leren kijken en dat niets toevallig gebeurd en gebouwd is!

Toekomst en Archipunt

De nieuwe kennis van Nanne is een mooie aanvulling voor Archipunt. Hij wil in de toekomst graag meedenken bij restauratieprojecten en bouwhistorisch onderzoek doen. Hij loopt zelf vooral warm voor dat laatste. Bouwhistorisch onderzoek is datgene waar het allemaal mee begint bij een restauratieproject. Het geeft een stem aan het verhaal dat het gebouw te vertellen heeft. Na het onderzoek worden de keuzes voor de restauratie onder andere genomen aan de hand van het onderzoeksrapport en de bijbehorende waardestelling. Je staat als het ware aan de basis van het onderzoek. “Bij elke restauratie-ingreep wordt (helaas) de historische waarde van een monument aangetast. Ik vind het belangrijk dat oude gebouwen goed gedocumenteerd worden voor de toekomst. Zodat er geen kennis verloren gaat.” 

En zeg nou zelf: het geven van een stem aan bijvoorbeeld De Schierstins van Feanwalden, de enige overgebleven Friese stins, zou toch een droom zijn die uitkomt? Voor Nanne in ieder geval wel!

Na deze pittige maar mooie opleiding is het voor Nanne eerst wel even goed. Wie weet wie hem in de schoolbanken opvolgt?!

Kalyani Bergen, projectcoördinator erfgoed bij Archipunt

Deel deze pagina