Blog

Circulaire recreatiewoning

Circulair bouwen vraagt een radicaal andere kijk op ontwerp, uitvoering, bewonen en onderhouden van gebouwen. Een ambitieuze opdrachtgever wilde ontdekken hoe zijn recreatiewoning er uit zou kunnen zien als hij circulair en biobased gaat bouwen.

De ambities voor de recreatiewoning waren hoog: volledig circulair en duurzaam, en waar mogelijk biobased. Daarnaast moest hij gefaseerd en zelf gebouwd kunnen worden. De begrippen circulair, duurzaam en biobased zijn door onze ontwerper en de opdrachtgever samen ingevuld en concreet gemaakt. Als uitgangpunt bij het ontwerp hebben ze de definitie van Van Dam en Van den Oever (2019) gebruikt:

“Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.”

“Het onderwerp is complex. Voor de recreatiewoning van 60m2 heb ik onderzocht in hoeverre we dit volledig circulair en biobased kunnen ontwerpen. Dit is een relatief klein project waarin alle fasen van een regulier ontwerpproject doorlopen worden. Waar hou je rekening mee en welke toetsingscriteria stel je op?”, vertelt ontwerper en onderzoeker Sanne Dijkstra.

Op feiten gebaseerd

Om een op feiten gebaseerd ontwerp te kunnen maken, is Sanne begonnen met een onderzoek naar de begrippen circulair en biobased. Door doelstellingen en beoordelingscriteria te formuleren, heeft hij onderbouwde keuzes gemaakt. En ook knelpunten worden op die manier duidelijk in beeld gebracht. “In daktrimmen, waterslagen, leidingwerk en folies zitten vaak aluminium en petroleum als grondstof. Dit zijn grote vervuilers volgens de milieu-impact score en biobased alternatieven zijn nauwelijks ontwikkeld en slecht verkrijgbaar. Om de impact zo laag mogelijk te houden heb ik waar mogelijk gebruik gemaakt van her te gebruiken varianten” zegt hij hierover.

Het ontwerp heeft Sanne inmiddels gereed en om te zorgen dat het niet alleen op papier een circulaire woning is, blijft hij nauw betrokken bij het bouwen ervan.

Wanneer je benieuwd bent naar de volledige uitkomst van zijn onderzoek, dan kun je zijn whitepaper hieronder downloaden.

Deel deze pagina