Daar hebben we een app voor!

In ons vak maken we veel complexe berekeningen. Waar dat kan automatiseren we die. Dat verkleint de kans op fouten en we winnen er tijd mee. Dit soort applicaties ontwikkelen we ook voor andere partijen.

Schoorsteenberekeningen

Voordat een bouwer een lichtgewicht schoorsteen op een dak kan plaatsen, zijn er heel wat berekeningen nodig. Een leverancier van dit product voerde tot nu toe deze berekeningen met de hand uit. Die zijn niet heel ingewikkeld, maar er moet veel informatie bij elkaar worden gevoegd om tot een juist resultaat te komen. Dat kost veel tijd en de kans dat je iets over het hoofd ziet, is fors.

Om eenvoudig te kunnen bepalen of we een lichtgewicht schoorsteen kunnen toepassen in dezelfde afmeting als de schoorsteen die er staat of stond, hebben we voor deze leverancier excel-spreadsheet gemaakt. Daarin worden alle noodzakelijk berekeningen en controles gedaan.

Voor de schoorstenen zelf hebben we voor verschillende constructieprincipes en afmetingen bepaald welke belasting mogelijk is. Die eigenschappen zijn vastgelegd in de spreadsheet. Per gebouw bepalen we ook de wind- en aardbevingsbelasting op locatie. Door in de spreadsheet de locatie- en constructiegegevens te combineren, kan de producent vaststellen welke soorten en afmetingen schoorstenen voldoen aan de gevraagde maatgevende belasting.

De spreadsheet is door de leverancier uit te breiden en te bewerken. Hij heeft geen extra softwarekosten. Op die manier heeft hij een laagdrempelig hulpmiddel, waarmee hij snel kan werken en wat hij zelf eenvoudig kan aanpassen.

Haalbaarheidstool

Word jij ook enthousiast van een vrije kavel of van een leegstaand gebouw? We komen veel mensen tegen die wel iets willen ontwikkelen, maar zich afvragen of het een wijs besluit is.

Het realiseren van zo’n bouwplan is een complexe onderneming. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn legio aspecten om rekening mee te houden. En natuurlijk wil je, in een vroeg stadium, inzicht in de mogelijkheden van kosten- en opbrengsten.

Naast aanschaf van de grond, bouw- en rentekosten, kun je ook te maken hebben met het aanleggen van een toegangsweg, van parkeerplaatsen en van kabels en leidingen. Hoe wil je die kosten vervolgens dekken? Ga je verkopen of verhuren en wat levert dat dan allemaal op? Het inschatten van de haalbaarheid van je idee is een complexe puzzel. Wij hebben daar een app voor ontwikkeld.

Daarmee kun je de kosten en de te verwachte opbrengsten van verschillende varianten van je plan bepalen. Hiermee krijg je een realistisch beeld van wat er bouwkundig, projectmatig, ruimtelijk/juridisch en stedenbouwkundig mogelijk is. Zo heb je inzicht in de (financiële) haalbaarheid van een bouw- of ontwikkelplan en kun je een onderbouwd besluit nemen om de kavel of het pand aan te kopen. Is dat om enthousiast van te worden, of niet?

Vragen? Mail ons gerust

Uitgelicht

  • Contstructieberekeningen automatiseren
  • Haalbaarheid checken
  • Ontwikkelen
Bekijk alle cases

Archipunt team