Zon op je dak

Wanneer je een bedrijfspand of een stal hebt, dan heb je vaak een plat of licht hellend dak. Ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen, zou je denken. Om dat zeker te weten maken onze constructeurs controleberekeningen. Daarmee toetsen ze of de bestaande constructie het extra gewicht van de installatie met zonnepanelen kan dragen.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen op je dak wordt voor steeds meer ondernemers de normaalste zaak van de wereld. Maar waar haal je de tijd vandaan om dit te organiseren? De opdrachtgevers waar wij voor werken nemen dit, en soms ook een deel van de financiering, van je over. En desgewenst doen ze na plaatsing het beheer en onderhoud van de panelen. Dat klinkt goed, toch? Er is dan nog maar één factor bepalend of je op je dak het aantal panelen kunt aanbrengen die je nodig hebt. De draagkracht van je bestaande constructie.

In kaart brengen

Wij zijn voor een aantal grote projectontwikkelaars van zonnepaneleninstallaties één van de vaste partners die dit controleert. Ons werk maakt deel uit van de haalbaarheidsstudie die zij doen (financieel/ exploitatie/ technisch-constructief). Met een vast team gaan wij hiervoor grondig en pragmatisch te werk. Soms kunnen we ons oordeel geven vanaf de beschikbare constructietekeningen, in overleg met een kundige dakeigenaar. Maar meestal starten we een opname op locatie. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de eigenaar van het gebouw en met onze opdrachtgever.

Om de informatie die we gekregen hebben te toetsen brengen we de afstanden tussen de kolommen in kaart, de hoogtes, het type en de dikte van het materiaal enzovoort. Daarnaast maken we foto’s om bij het verwerken van de gegevens de situatie nog eens te kunnen bekijken. Onze constructeurs staan het ene moment in een koeienstal en het volgende in een schoolgebouw. Het beeldmateriaal helpt hen de situatie weer voor ogen te krijgen, wanneer ze achter hun bureau zitten te rekenen.

Constructie berekenen

Alle verzamelde gegevens voeren ze in Technosoft in en beoordelen aan de hand van de uitkomsten of het dak de extra belasting aan kan. Dit leidt tot een positief of negatief advies. Bij een negatief advies is de overbelasting zo groot dat er een uitgebreid versterkingsadvies nodig is. Wanneer gewenst maken we dat. In de meeste gevallen is de overschrijding gering zodat we met voorstel voor kleine constructieve aanpassingen een positief advies kunnen geven.

Hiermee kan onze opdrachtgever, samen met de eigenaar, verder met het afronden van de haalbaarheidsstudie dat hopelijk leidt tot meer duurzaam opgewekte energie.

Met dank aan Smit Prefab Beton voor de foto.

Ook een zonnedak?

Uitgelicht

  • constructieberekeningen
  • verduurzamen
  • zonnedaken
  • versterkingsadvies
Bekijk alle cases

Archipunt team