Zon op alle (school)daken

Zon Op Alle Zaken heeft een missie, namelijk een eerlijke energietransitie waarin iedereen kan profiteren van duurzame energie. Dat doen zij als adviseur en projectontwikkelaar voor overheden, instellingen en bedrijven, energiecoöperaties, hun eigen coöperatie GOED, én voor scholen. In onze samenwerking met Zon Op Alle Zaken is het sociale hart waar dit uit voortkomt, voelbaar.

Voor het opwekken van duurzame energie wil Zon Op Alle Zaken zoveel mogelijk lege daken benutten, om ons landschap te sparen en groen zoveel mogelijk groen te laten. Daarom ondersteunen ze dakeigenaren bij het realiseren van een zonnedak. Volgens Rogier, solar engineer bij Zon Op Alle Zaken, is op het gebied van onder meer scholen nog een wereld te winnen voor meer zonnepanelen op het dak.

Zonnescholen

Schoolbesturen komen vaak niet toe aan het uitwerken en uitvoeren van duurzame maatregelen. “Te ingewikkeld,” zegt Rogier, “en schoolbestuurders hebben al hun aandacht nodig voor het verzorgen van goed onderwijs.” In de missie van Zon Op Alle Zaken passen scholen heel goed. Daarom ontzorgen zij met hun project Zonnescholen scholen van dakonderzoek tot uitvoering. En, als het kan, koppelen ze er ook nog een educatief programma aan. “Het is belangrijk om al vroeg met kinderen te bespreken waarom energie opwekken uit zon of andere hernieuwbare bronnen nodig is”.

Mogelijkheid binnen de onmogelijkheid

Zon Op Alle Zaken zoekt naar de mogelijkheid binnen de onmogelijkheid. Rogier schetst een voorbeeld van de scholen in Breda waar de gebouwen niet allemaal even geschikt waren voor een zonnedak. “De makkelijke oplossing was geweest om alleen de scholen die geschikt zijn te voorzien van een zonnedak en de ander schoolbesturen met lege handen achter te laten. Door samen een energiecoöperatie op te richten kunnen álle scholen meedelen in de opbrengsten van die gebouwen die wel een zonnedak hebben. Zo brengen we onze kennis van het verduurzamen van scholen, en het opzetten van energiecoöperaties, op een slimme manier bij elkaar.”

Op deze manier kijken naar een vraagstuk is hoe wij het ook graag doen. Archipunt voert voor Zon Op Alle Zaken, en dus ook Zonnescholen, gebouwinspecties uit om te bekijken hoe de constructie van het dak in elkaar zit. Aan de hand van die informatie berekenen we of het dak de extra belasting die de zonnepanelen met zich meebrengen, aankan. Als dat niet het geval is, adviseren we Zon Op Alle Zaken hoe de constructie aan te passen.

Dat past!

Miranda, een van onze projectleiders, werkt graag samen met Zon Op Alle Zaken. “Ze zijn heel toegankelijk. Ze weten wat ze willen en verstrekken duidelijke opdrachten. Onze bouwkundigen en constructeurs weten daardoor precies wat de bedoeling is. Rogier vindt het prettig dat we bij een opname zelf een inschatting maken of er extra zaken van belang zijn om bij de opname mee te nemen. In de uitwerking van de exploitatieberekeningen en het systeemontwerp heeft hij daar al een aantal keren plezier van gehad. Wanneer je zo’n relatie met elkaar hebt, kun je af en toe iets extra’s oppakken in de wetenschap dat het gewaardeerd wordt.” En dat past dan weer goed bij hoe wij graag werken!

Uitgelicht

  • Samenwerken
  • Pragmatisch
  • Constructieberekening
  • Sociaal hart
Bekijk alle cases

Archipunt team