Woningbouw op wijkniveau

Wist je dat elk jaar meer dan vijftigduizend woningen en appartementen groots verbouwd of nieuw gebouwd worden? Elke opgave is anders.

Wij hebben met allerlei mensen mee mogen denken over hun woningvragen: woningcorporaties, ontwikkelaars en ook particulieren. Wanneer is jouw project geslaagd? We vertellen je graag over ons werk. In de vier cases hieronder vind je voorbeelden van projecten uit het hele land.

Iedereen op één lijn

Deze woningen waren verouderd en slecht geïsoleerd. De opdrachtgever wilde dat aanpakken. Zowel de bewoners als de welstandscommissie hadden bedenkingen hierover. Door goede bewonersbegeleiding hebben we de partijen bij elkaar gebracht. Onze ontwerpers hebben in die gesprekken als spil gefungeerd. De buitenkant van de gevel is geïsoleerd, zodat het binnen geen ruimte kostte en in overleg met welstand is het ritme van de gevelopeningen gelijk gebleven aan het origineel. Hierdoor was iedereen enthousiast, is de wijk weer up to date terwijl het gevoel in de wijk nog hetzelfde is.

Project: Renovatie van 80 woningen nieuwbouw 50 woningen.

Van weerstand naar tevredenheid

De eerste plannen van onze opdrachtgever (drie woontorens) stuitte op veel weerstand van de buurt, waardoor vertraging dreigde. Onze ontwerpers hebben in de klankbordgroep geluisterd naar de omwonenden en hun opmerkingen omarmd. We hebben ervoor gezorgd dat er meer buitenruimte is gecreëerd en auto’s het straatbeeld minder vervuilen. Hiermee hebben omwonenden meer gekregen dan ze hebben gevraagd, wat de goede relatie van onze opdrachtgever met de buurt verstevigd heeft.

Project: 100 woningen en parkeergarage.

Maximaal rendement en maximaal woonplezier

Voor de opdrachtgever was maximaal rendement van belang. Om dit te realiseren is het belangrijk dat het gebouw aantrekkelijk is om in te wonen. De grootste uitdaging voor onze ontwerpers lag in het vinden van de balans tussen een aantrekkelijk gebouw en investeringskosten. Door ons krachtig op te stellen waar nodig en mee te bewegen waar mogelijk heeft de opdrachtgever een gebouw dat recht doet aan haar omgeving én dat zeer goed in de markt ligt bij bewoners. Het rendement is hiermee ruimschoots behaald.

Project: Nieuwbouw van 50 appartementen, 1850 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage met 85 plaatsen.

Aandacht voor sociale veiligheid

Door renovatie wilde de opdrachtgever de leefbaarheid van de wijk vergroten. Renovatie was budget-overschrijdend en de plannen veranderde grotendeels naar nieuwbouw. De daarbij bedachte gesloten bergingen brachten de leefbaarheid juist in gevaar. Onze ontwerpers hebben samen met de wijk gezocht naar een oplossing die sociale controle mogelijk maakt. Nu zijn de gangen van de bergingen voorzien van glas en prijken er tientallen mooie kindertekeningen van de aangrenzende basisschool aan de wand.

Project: 187 woningen en appartementen

 

Wij brengen je project verder

Wij voorzien je van informatie over je gebouwvoorraad en de ruimtelijke mogelijkheden. Alles wat je over je gebouwen wilt weten om beslissingen te nemen over strategisch woningbeheer of verhuurstrategie. We denken mee over het vergroten van de kwaliteit, energie-efficiency of levensduur. En weten wat er nodig is om een woning verhuurbaar en onderhoudbaar te maken. Wij helpen jouw je project verder te brengen. Je kunt van ons een slim ontwerp en een goede technische en financiële kennis verwachten.

Wil je meer weten over bovenstaande projecten? Download hieronder de projectbladen.

Uitgelicht

  • Stedebouw, Architectuur en uitwerking
  • Projectmatige woningbouw
  • Nieuwbouw en verbouw

Downloads

Bekijk alle cases