Welkom bij EcoHof

Wat begon als een persoonlijke zoektocht is een serieuze projectontwikkeling geworden. Jos Abbo van het gelijknamige architectenbureau en Eco Architectuur bv uit Almere, is de grondlegger van zes CPO Eco-verenigingen in die plaats.

In Almere heb je de wijk Oosterwold. Hier zijn inmiddels vijf Ecohoven en -lanen, verrezen (straks in totaal 122 woningen). Aan de laatste ‘laan’ wordt nog gebouwd. Jos en zijn familie zochten in 2015 een andere plek om te wonen. Ze konden in Oosterwold een kavel kopen om op te bouwen, met als voorwaarde dat 50% een agrarische bestemming zou krijgen en ze alles zelf zouden regelen. Dus de riolering, de straten, de straatverlichting, waterberging en het openbaar groen.

Collectief opdrachtgeverschap

Jos had al jaren ervaring in het realiseren van kleinschalige woonprojecten als initiërend architect, dus hij ging de uitdaging aan. Daarnaast hadden zich uit zijn kennissenkring mensen gemeld die zo’n ruime kavel ook wel wat leek. Binnen drie maanden was het eerste collectief opdrachtgeverschap (CPO) EcoParkhof, een feit. Jos startte met het ontwerp van een aardgasvrij, energie-neutraal woonconcept.

Er was veel te regelen en er waren financiële risico’s. Mensen konden pas betalen nadat de grondoverdracht was geweest, omdat ze dan pas beschikking kregen over hun hypotheek. Dat betekende een grote voorinvestering op het bouwkundige- en constructieve ontwerp, en de uitwerking hiervan. Betrouwbare partners vinden die mee wilden investeren was daarom essentieel. Daarnaast wilde Jos zelf geen projectontwikkelaar zijn.

Hij richtte een stichting op met daarin, naast zichzelf, een constructeur en CPO ervaringsdeskundige en een gepensioneerde makelaar/taxateur als contractdeskundige. Ze traden samen op als bouwbegeleider voor de opdrachtgevers en zorgden voor de voorinvestering. Onze constructeur Bert is één van de partners van (nagenoeg) het eerste uur. Op verschillende manieren is hij bij het project betrokken geweest, en is dat nu, vanuit Archipunt, nog steeds.

Gemene deler

Archipunt berekent en ontwerpt de constructies van de woningen, maakt palenplannen en werkt het geheel uit in 3D. De constructie van de woningen is uitgevoerd in geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen, in combinatie met staal. In het bouwkundig ontwerp waren op voorhand al de nodige constructieve (on)mogelijkheden vastgelegd. Siemon, één van onze andere constructeurs vertelt hierover: “Dit maakte het mogelijk een gemene deler te vinden in de verschillende woningen. Aan de hand daarvan konden we meerdere woningen met één constructieberekening uitwerken. Zo waren we in staat om binnen korte tijd alle woningen te voorzien van een constructie-advies.”

Als het nog lopende CPO EcoTuinlaan naar verwachting medio 2022 gereed is, zit dit werk ervoor ons als constructeur en voor het architectenbureau van Jos erop. Nieuwe uitgifte van gronden binnen Almere Oosterwold zijn vooralsnog niet voorhanden, maar is altijd ruimte om nieuwe initiatieven te starten met geïnteresseerde opdrachtgevers. Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan eens kijken in het informatiecentrum op de EcoHof.

De hoofdfoto is met dank aan Icare, Assen en Henk Veenstra Daktuinen

Iets te berekenen?

Uitgelicht

  • pragmatisme
  • ontwerp betonnen constructies
  • 3D-modelleren
  • ontwikkelen rekenmethodiek
Bekijk alle cases