Met oog voor detail

Als je eigenaar bent van een monumentaal gebouw en je gaat renoveren, dan is het belangrijk dat je een goede tekening hebt. Voor een monumentaal pand in Assen hebben wij aan de hand van een pointcloud een 3D-model gemaakt.

De eigenaar van dit grote Neo-Renaissancistische gebouw gaat het pand in de originele staat terug brengen. Om dit te kunnen doen met zoveel mogelijk behoud van detail is een 3D-model van het gebouw noodzakelijk. Wij hebben van onze opdrachtgever Geomaat een 3D-scan van het pand ontvangen. Deze scan hebben ze vanaf de grond en met drones vanuit de lucht gemaakt. De puntenwolken die dat heeft opgeleverd hebben wij omgezet naar een, voor de eindgebruiker, werkbaar BIM-model. Dat klinkt heel simpel, maar dat was het niet.

Zoeken naar balans

Voor zo’n complex gebouw als dit is het zoeken van balans tussen hoe gedetailleerd je uitwerkt versus de tijd die je daarin stopt, cruciaal. De grote hoeveelheid ornamenten die allemaal net niet helemaal recht hangen, de gebogen vormen, wanden die scheefstand vertonen enzovoort, kun je vanuit een puntenwolk allemaal ‘as-built’ modelleren. Maar wil je dat ook?

‘As-built’ modelleren is een handmatig proces, en daarmee tijdrovend en kostbaar. Het is daarom belangrijk dat de gebruiker van het model heel scherp voor ogen heeft waar hij het model voor gaat gebruiken. Een voorbeeld: je kunt veel tijd stoppen in het modelleren van de diverse scheefstanden van de ornamenten, maar wanneer je die ornamenten niet gaat vervangen of aanpassen heeft dat weinig zin. Terwijl je wél veel extra kosten maakt.

Als gebruiker van een BIM-model van een gebouw is het belangrijk om een goede ILS op te stellen. Je wensen opschrijven dwingt je om na te denken over het gebruik van het model. Daarnaast stuurt dat proces de verwachtingen van jezelf en van degene die het 3D-model opzet en uitwerkt.

Intensief proces

Voor het gebouw in Assen hebben we, via onze opdrachtgever, de eigenaar bevraagd op het gebruik van het model. Welke informatie hebben ze nu nodig? Wat voor informatie willen ze in de toekomst uit het model kunnen halen en wat hoeft er niet in te staan? We hebben ze als het ware ‘doorgezaagd’ om te doorgronden waar ze écht mee geholpen waren. Een BIM-model bevat heel veel data. Alles wat je niet direct nodig hebt kun je beter eerst weglaten, zodat het overzichtelijk blijft. Wanneer je in de toekomst extra of andere informatie uit je model wilt halen, kun je daar een voorbereiding voor treffen. Dat hebben we in dit 3D-model gedaan. We hebben parameters toegevoegd waaraan de gebruiker later extra informatie kan koppelen.

Het komen tot een heldere ILS was een intensief proces. We hebben de eindgebruiker meegenomen in de uitwerking van een klein deel van het gebouw en hen opties voorgelegd. Tezamen met alle vragen die we gesteld hebben zijn we daardoor tot een, voor hen, optimaal uitwerkingsniveau (LOD) gekomen.

Daarna hebben we samen deze uitgangspunten, aanvullend op de NLRS en RVB BIM Specificatie, vastgelegd. Het BIM-model is op basis daarvan opgezet en uitgewerkt. Een houdbaar en slim 3D-model waar de eigenaar van dit Neo-Renaissancistische monument jaren mee vooruit kan. Daar zijn we trots op!

Uitgelicht

  • BIM-standaard NLRS
  • vastgoedbeheer
  • datamanagement
  • Revit-specialist
  • monumenten
  • ILS
  • parameters
Bekijk alle cases

Archipunt team