Hoe verduurzamen we het Hunebedcentrum in Borger?

In een eerder artikel vertelden we over hoe Aron en Hans het routeplan voor verduurzaming van het Hunebedcentrum in Borger opstelden. Ze bedachten meerdere maatregelen aan de hand van Total Cost of Ownership (TCO) die het bestuur van het museum kon nemen om het archeologische museum duurzamer te maken. Het Hunebedcentrum kon goed met het plan uit de voeten, en al snel volgde de logische vraag: hoe gaan we deze maatregelen bekostigen? Met deze vraag ging onze collega Miranda samen met Bert Pathuis van B+E aan de slag.

Toekomstplannen

In het eerder opgestelde routeplan is een korte termijn- en een lange termijnplan gemaakt, gebaseerd op de verduurzamingsplannen van de overheid waarbij ze in 2030 richt op 55% minder CO2 uitstoot en in 2050 ernaar streeft om Nederland klimaatneutraal te laten zijn. Er zijn daarom twee scenario’s uitgewerkt in het oorspronkelijke plan: scenario 2030 en scenario 2050.

Een inzichtelijk kostenoverzicht

Om het Hunebedcentrum verder te helpen zijn Miranda en Bert aan de slag gegaan met het maken van een haalbaarheidsplan. Hierbij is onder andere gekeken naar de exploitatielasten van het museum, de kosten van de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen en de toekomstige exploitatielasten. Vervolgens is aan de hand van een cashflowberekening inzichtelijk gemaakt wat het archeologisch museum in de volgende jaren door de investeringen kan besparen.

“Bij de berekeningen namen we ook de snel stijgende energieprijzen mee, daaruit bleek al snel dat niets doen geen optie was,” vertelt Miranda. Verduurzamen was nodig, en dus hebben we verder gebouwd op de twee uitgewerkte scenario’s. Het scenario 2030 gaf al een goede eerste aanzet, maar hierin was het museum nog niet volledig gasloos. Dit zou voor de lange termijn niet voldoende zijn. In het scenario 2050 zal het museum volledig gasloos en niet langer afhankelijk van de fluctuaties in energieprijzen zijn.

Door alle kosten op een rijtje te zetten, konden Miranda en Bert duidelijk zien wat de financieringsbehoefte is om de investeringen in verduurzaming mogelijk te maken. Hierbij keken ze mee naar de financieringsbronnen van het Hunebedcentrum en hebben ze advies gegeven over de mogelijke vervolgstappen.

Blijvend betrokken

Na alle berekeningen en het uitschrijven van de plannen hebben ze de resultaten gepresenteerd aan het bestuur. Dit is goed ontvangen door het bestuur en het Hunebedcentrum is hier vervolgens mee aan de slag gegaan. “Het leuke is, voor de volgende stap is het bestuur via een omweg ook weer bij ons terecht gekomen!” Miranda vertelt dat het plan weliswaar iets gewijzigd is, maar dat onze andere samenwerkingspartner, Robin Doet, is gevraagd om aan de slag te gaan met de zonnepanelen op het veld van het museum. En Robin Doet heeft ons weer gevraagd vergunningstekeningen hiervoor op te stellen. Zo blijven we betrokken bij het verduurzamen van het Hunebedcentrum in Borger!

Uitgelicht

  • Verduurzaming
  • Erfgoed
  • TCO
Bekijk alle cases

Archipunt team