Bijzondere gebouwen, bijzondere betonconstructies

Maatschappelijk vastgoed als cultuurgebouwen en gemeentehuizen hebben een bijzondere plek in een gemeenschap. Het zijn gebouwen met verschillende functies en een opvallende architectonische vormgeving. De constructie van zo’n gebouw is vaak ook niet alledaags.

Cultuurhuis de Klinker, Winschoten

Het cultuurhuis in Winschoten bijvoorbeeld, bestaat uit gekromde en veelhoekige prefab betonnen elementen. Om die elementen te kunnen maken hebben we ze helemaal 3D in BIM uitgewerkt. Tot aan de voegen aan toe. Onze constructeur Bert vertelt: “Een extra uitdaging voor ons was dat de gevelafwerking, bakstenen strips, al in de bekisting werden meegestort. Voor de architect, Atelier PRO, was het belangrijk dat voegen en dilataties naadloos zouden doorlopen.”

“Meestal zijn de gevelafwerking en de draagconstructie twee verschillende arbeidsgangen, die elk hun eigen nauwkeurigheid van werken vragen. Maar hier werden de draagconstructie en de gevelafwerking in één procesgang gemaakt. Om te zorgen dat je gevel er strak uit ziet is zorgvuldig detailleren dan noodzakelijk. Smit Bedum heeft de betonelementen geprefabriceerd, Rottinghuis heeft de bouw ervan uitgevoerd. Het resultaat is prachtig geworden.”

De Nieuwe Kolk, Assen

We hadden al eerder ervaring opgedaan met het uitwerken van complexe elementen in BIM. Bij De Nieuwe Kolk in Assen hebben we een veelheid aan elementen, kolommen en grote liggers in prefab beton uitgewerkt. Om de planning te halen hebben twee partijen het prefab beton geleverd. Dat vergde wat afstemming, maar omdat de aannemer, de constructeurs en de architect samen in één BIM-model werkten, liep dat allemaal goed.

Het Forum, Groningen

Het uitwerken van het prefab beton voor het Forum in Groningen was ook een geweldige klus. Het Forum wordt gebouwd op een plek waar weinig ruimte is. Door in het BIM model ook de uitvoering van de bouw te simuleren konden we de betonelementen optimaliseren. We hebben de kraan in het BIM-model gezet, zodat we precies konden bepalen waar de kraan kon komen en welke last hij naar die plek kon tillen. Op deze manier hebben we de bouw geoptimaliseerd.
De bouw van het pand liep echter veel vertraging op doordat tijdens de bouw de constructie boven maaiveld grotendeels moest worden gesloopt en opnieuw opgebouwd, om aardbevingsbestendig te worden gemaakt. Dat leidde tot minder prefab beton en meer in het werk gestort beton. Door de toepassing van veel extra betonstaal in de constructie leende in het werk gestort beton zich hier beter voor dan prefab beton.

Gemeentehuis Vries

Niet al het maatschappelijk vastgoed is zo complex. De gemeentehuizen waar we aan werken zijn vaak eenvoudiger van constructie. Meestal bestaat de hoofdconstructie uit kalkzandsteenwanden en betonvloeren. Maar ook daar zijn er gebouwdelen, zoals de centrale hal en de raadszaal, die vaak om bijzondere constructies vragen. Bij het gemeentehuis in Vries heeft architectenbureau Claus en Kaan betonnen luifels ontworpen. Hoe dit doelmatig uit te voeren heeft denkkracht gekost. En ook het vele beton dat als zichtwerk is uitgevoerd vergde extra aandacht.

De kracht van een goede constructie zit in zijn eenvoud

Als constructeur beginnen we met een constructief schetsontwerp waarin we zoeken naar dragende lijnen die over alle verdiepingen doorlopen. Dat is technisch en economisch vaak de beste keuze. Maar het kan een uitdaging zijn om een simpele draagconstructie te ontwerpen en deze gedurende de ontwikkeling van het architectonisch ontwerp vast te houden. Om de ruimtelijke ambities waar te maken is creatief meedenken noodzakelijk.

Bijvoorbeeld in een situatie waar de architect een kolom vier meter wilde opschuiven. Dat was ruimtelijk beter. Het was een complexe operatie om de constructie daar op aan te passen en bracht extra kosten met zich mee. Maar door oog te hebben voor waarom dit voor de architect zo belangrijk was komen we er uiteindelijk altijd uit.

Het maakt het samenwerken aan projecten extra leuk wanneer we worden uitgedaagd om creatief te zijn. En wanneer het af en toe schuurt levert het meer glans op. Daar worden we allemaal beter van.

Uitgelicht

  • Kracht van eenvoud
  • Creatief meedenken
  • Details bepalen de kwaliteit
Bekijk alle cases

Archipunt team