Beter met BIM

In je BIM-gebouwmodel kun je allerlei informatie opslaan. Daar zijn veel plug-ins voor op de markt. Toch kunnen die vaak nét niet wat we willen. Daarom maken we onze eigen scripts. Zo kunnen we sneller én nauwkeuriger de gebouwdata genereren waar het project om vraagt.

Nederland is niet zo plat als we denken. Voor veel gebouwen en openbare ruimte is het van groot belang om glooiing en verloop in het terrein duidelijk in beeld te hebben.

Koppeling hoogte-informatie

De point cloud met data over hoogteverschillen in het terrein, is openbaar beschikbaar via de Algemene Hoogtekaart Nederland. Die data is echter niet rechtstreeks in te lezen in Revit. Om die gegevens te kunnen gebruiken heeft onze BIM-specialist Jeffrey een script in Dynamo software geschreven. De data van de point cloud kan daarmee worden gekoppeld aan elementen in Revit, bijvoorbeeld aan een topografie, een vloer of een dak. Door gebruik te maken van de AHN-data hoeven we niet zelf de aangrenzende terreinen in te meten. We werken sneller en hebben tegelijkertijd meer inzicht in topografische ligging van de bouwwerken.

Maar dit script gebruiken we ook om de hoogte-data uit onze eigen point clouds toe te voegen aan de vloer- of dakelementen in een Revitmodel. Dit kan relevant zijn wanneer je bijvoorbeeld een verzakking in het dak zo exact mogelijk in het Revitmodel wilt overnemen, of de verzakking van een vloer. Zo zorg je ervoor dat de uitgangspunten kloppen van waaruit je ‘nieuwe dingen’ ontwerpt.

Koppeling schaderapportage en BIM-model

Voor een project van de rijksoverheid monitoren we schade aan bestaande gebouwen. De vraag was om inzicht te verschaffen hoe het gebouw in elkaar zit en hoe schade aan die gebouwen zich door de tijd heen ontwikkelt. Daarnaast wilde de opdrachtgever dat gebruikers van de panden een overzichtelijk rapport zouden krijgen dat ze kunnen inkijken. We hebben daarom een pdf-boekwerk gemaakt met verschillende links in het document die extra informatie verschaft.

Dit proces leverde een enorme hoeveelheid foto’s en tekeningen op. Wanneer je dit met hand gaat verwerken is dit foutgevoelig en tijdrovend. Daarom hebben we in Dynamo een script geschreven dat foto’s en informatie over schades koppelt aan het Revit-gebouwmodel. Jeffrey licht toe: “In het model worden eerst op plattegronden, gevels en doorsneden de schades aangegeven. Daarna koppelt mijn script de foto’s van alle verschillende schades aan het gebouwmodel. Die gecombineerde informatie wordt uitgevoerd naar tekeningen en rapporten.”

Bij elke nieuwe inspectie wordt nieuwe informatie aan het model toegevoegd. Zo houden we volledig overzicht over wat er met het gebouw is gebeurd. Hiermee is het maken van een schaderapport bijna volledig geautomatiseerd.

Automatiseren repeterend werk

Weinig mensen houden van repeterend werk. Onze modelleurs ook niet. Daarom kijken we steeds welke veelgebruikte reeksen van handelingen slim geautomatiseerd kunnen worden.

Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de assembly van prefab betonelementen en kozijnen. Normaal gesproken is iedere weergave van een assembly van een bepaald object handwerk. Wil je van een kozijn alle aanzichten zien dan moet je daar vijf klikken voor doen. Jeffrey heeft een script geschreven waarmee de assembly van een object in één keer wordt gegenereerd.

Hij gebruikt twee dingen als toetsingskader in zijn overweging om dingen in Revit te automatiseren: De tijd die het oplevert en het werkplezier. “Wanneer je minder tijd kwijt bent aan de simpele dingen dan heb je meer tijd om je vast te bijten in meer uitdagende dingen.”

Uitgelicht

  • BIM scripts schrijven
  • Ontwikkelen van 'slimme' koppelingen
  • Automatiseren
Bekijk alle cases