Zorg gaat voor duurzaam

Het verduurzamen van de eerstelijnszorg is een vervolg op ons project ‘Duurzame dorpshuizen’ dat we hebben uitgevoerd voor de provincie Drenthe. De eerste tien rapporten zijn nu naar tevredenheid opgeleverd en dat smaakt naar meer!

De provincie zet zich in voor energietransitie en heeft hier subsidieregelingen voor. Aan Archipunt is gevraagd om kleine ondernemers in de eerstelijnszorg hier actief in te begeleiden. Bij eerstelijnszorg kan je denken aan bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Deze ondernemers zijn vaak niet bekend met het proces van verduurzaming van hun gebouwen, en maken dus graag gebruik van onze expertise op dit gebied. Met onze kennis op het gebied van verduurzaming kunnen wij ze helpen een goed plan te maken.

De ondernemers doen eerst een intakegesprek bij de provincie Drenthe om te kijken of het traject past bij de wensen en mogelijkheden van de ondernemer. Vervolgens doen wij de opnames van de gebouwen. Hierbij kijken we hoe het pand nu energetisch functioneert.

“Eerst ga ik in gesprek met de eigenaar van het gebouw,” vertelt Kees, die de opnames van de gebouwen doet. “Ik vraag waar het gebouw voor gebruikt wordt en ook hoeveel tijd er wordt doorgebracht.” Zo krijgt hij een beeld van de dagelijkse gang van zaken. In dit gesprek kunnen de ondernemers ook vertellen wat hun wensen zijn.

“Na het gesprek lopen we samen een rondje waarbij ik de bouwkundige constructie beoordeel. Hierbij beoordeel ik wat voor type constructie het is en van welke materialen deze gemaakt is.” Kees besteedt vooral veel aandacht aan de wanden, vloeren en het dak. “Hierbij gebruik ik al mijn zintuigen en constructieve kennis om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.”

Vervolgens kijkt Kees naar alle elementen die te maken hebben met verwarming, verlichting, verkoeling en ventilatie. “Het is belangrijk om te weten welke installaties aanwezig zijn en hoe oud deze zijn.” Alles wordt vastgelegd om daarna te kunnen gaan rekenen aan het gebouw.

De bevindingen van de opname gaan naar onze samenwerkingspartner Hans Klünder van B+E. Hij kijkt welke maatregelen zinvol zijn, voert de benodigde berekeningen uit en geeft daar een financiële onderbouwing bij. Hij verwerkt de informatie en berekent de investeringen en de opbrengsten van de aanpassingen. Hierbij kijkt hij wat de eigenaar wanneer kan doen, en wat dat op de langere termijn oplevert in geld en CO2 uitstoot. Hij werkt dit uit in twee scenario’s, een voor 2030 en de andere voor 2050. Wij gaan verder aan de slag met dit rapport en maken er een stappenplan bij voor de ondernemer.

Een veel gegeven advies is om zonnepanelen te plaatsen. “Dat is eigenlijk altijd een goed idee,” vertelt Jolanda, projectleider van dit project. “Het is wel belangrijk om te controleren of het ook echt kan.” Wij rekenen daarom uit of het dak de panelen wel kan dragen. “Het is verrassend hoe vaak de zonnepanelen met een kleine ingreep gewoon geplaatst kunnen worden.”

De eerste tien rapporten voor de eerstelijnszorg zijn nu opgeleverd en de provincie is erg tevreden. Zo tevreden dat we direct nog negen bedrijven mochten doen!

De praktijkhouders van de eerste tien rapporten waren ook erg enthousiast. “We hebben ze nu een stappenplan gegeven. Met ons advies kunnen ze verschillende bedrijven benaderen om de maatregelen uit te laten voeren. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om,’’ vertelt Jolanda.

Uitgelicht

  • Verduurzaming
  • Eerstelijnszorg
  • Energietransitie
Bekijk alle cases

Archipunt team