Maatwerkadvies verduurzaming

Vanuit de Cleancampagne “Het Witte Lam wordt groen” kwam Leonard Wagemakers, de eigenaar van Triumph Groningen, bij ons terecht voor een verduurzamingsplan voor zijn bedrijfsgebouw.

Verduurzaming van bestaand vastgoed is één van de manieren waarop we in Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen. De overheid wil door middel van wetgeving gebouw- en bedrijfseigenaren activeren. Voor eigenaren van kantoren groter dan 100 m2 betekent dit bijvoorbeeld dat hun gebouw vanaf 2023 voorzien moet zijn van energielabel C. Het label zegt iets over de energetische kwaliteit van een gebouw. Denk hierbij aan: de opbouw van de bouwkundige delen en de mate van isolatie; het type en de leeftijd van de installaties; de energie die (eventueel) wordt opgewekt. Door deze gegevens in kaart te brengen en te verwerken in de daarvoor bestemde software ontstaat er een energieprestatieadvies (EPA). Voor het bedrijfspand van Leonard hebben we deze methodiek gebruikt om zijn gebouwsituatie in beeld te brengen.

In het voorste deel van zijn pand zitten zijn motorzaak en werkplaats, het achterste deel verhuurt hij aan diverse partijen. De meeste van zijn huurders hebben een eigen meterkast, maar het pand geldt voor de EPA-opname als één gebouw.

Goede voorbereiding is het halve werk

Wanneer we een opname doen, bestuderen we van te voren de tekeningen om ons een beeld te vormen van het gebouw. Dat hebben we voor Triumph Groningen dus ook gedaan. We vragen ons dan hardop af wat we kunnen tegenkomen en toetsen dat tijdens de opname. Bedrijfspanden hebben vaak ingewikkelde installaties. Door een goede voorbereiding hebben we snel overzicht over de samenhang tussen de diverse onderdelen. Zo worden we niet verrast en weten we waar we moeten zoeken.

Tijdens de opname op locatie hebben we alles wat we konden bekijken, bekeken. De installaties zijn bijvoorbeeld allemaal apart in kaart gebracht. Daniël, onze EPA adviseur, zegt hierover: “Al die units hebben hun eigen verwarmingssysteem en elektriciteitsvoorziening. Het is tijdens zo’n opname heel belangrijk dat je alles goed vastlegt en omschrijft. Weer op kantoor achter je laptop is die informatie wezenlijk voor het invoeren in de software om het label te kunnen bepalen. Als je dingen hebt gemist tijdens de opname kun je meestal niet nog gauw even gaan kijken hoe het in elkaar zit”.

Tijdens een EPA-opname doen we geen destructief onderzoek.  De opbouw van de gevel, vloer- en dakopbouw hebben we van de tekeningen gehaald en in de praktijk gecontroleerd.

Eigen energie opwekken

Het pand van Triumph Groningen stamt uit 2003. In die tijd werd er al best aardig geïsoleerd, het label van dit pand is A (gele blok: A is heel goed, G is heel slecht). Extra bouwkundige maatregelen leveren hier relatief weinig op en hebben we dus niet geadviseerd. We hebben ons advies met name gericht op installatie-aanpassingen. Het pand is bijvoorbeeld, als zoveel bedrijfspanden, voorzien van een plat dak dat ideaal is voor zonnepanelen.

Daniël geeft daarbij aan: “We hebben Leonard wel geadviseerd dat het goed is dat hij de dakbedekking vervangt voordat hij zonnepanelen gaat aanschaffen. Het dak is inmiddels 17 jaar oud en dus bijna toe aan vervanging. Als de zonnepanelen er eenmaal liggen kun je er niet eenvoudig meer bij.”

Het beoordelen van de staat van het onderhoud hoort in basis niet bij een EPA-opname, maar daar kijken wij als adviseur natuurlijk wel naar. Ook werpen we een blik op de draagconstructie. Dáár zit onze meerwaarde voor de opdrachtgever.

In ons advies geven we meestal meerdere opties voor maatregelen die de gebouweigenaar kan treffen. Dit zijn maatregelen waar RVO-subsidie voor beschikbaar is. We hebben voor Leonard onderbouwd wat de diverse keuzes financieel inhouden zodat hij ermee verder kan. Mocht hij besluiten de zonnepanelen aan te schaffen dan kunnen we helpen met de subsidieaanvraag of een daksterkteberekening. Maar zover is hij nog niet…

 

Wil jij ook verduurzamen?

Uitgelicht

  • Maatwerkadvies
  • EPA adviseur
  • Bouwkundige en constructieve blik
Bekijk alle cases

Archipunt team