Complexiteit vergt procesmatigheid

Voor verschillende opdrachtgevers werken we aan het opnemen en beoordelen van woningen in het gebied van het Groninger Gasveld. De opgave die in Groningen ligt is groot en vergt een procesmatige aanpak. Jaarlijks brengen we gemiddeld 400 woningen in beeld, en analyseren en beoordelen we er gemiddeld 150. Dit gebeurt aan de hand van losse adressen en typologieën.

We beginnen altijd met een bureaustudie. Hierin bekijken we over welke informatie we al beschikken, welke informatie we tijdens de opname moeten ophalen, en we bedenken van te voren waar in het gebouw mogelijk zwakke plekken zitten. Ook adviseren we over de rekenmethodiek voor een specifieke woning.

Bouwkundig onderzoeken en controleren

Op locatie onderzoeken we het gebouw grondig en controleren de bedachte scenario’s (soms door middel van destructief- of funderingsonderzoek). Tijdens de opname maken we een fotorapportage en brengen we het gebouw in kaart door middel van een 3D-scan (puntenwolk).

Wanneer er sprake is van adressen met dezelfde typologie werken we met uitgebreide opnames én validaties. Dat scheelt bewoners overlast en het gaat sneller. We hebben hiervoor een werkproces ontwikkeld zodat we zeker weten dat we tijdens de validatie met betrouwbare informatie werken. Afhankelijk van het totaal doen we bij een bepaald aantal adressen een uitgebreid onderzoek. Hierin gaat onze voorkeur ernaar uit om naar de woningen te kijken waarvan bekend is dat ze zijn aangepast of uitgebreid. Tijdens de validatie bij andere woningen kijken we of de reeds ingewonnen gegevens overeenkomen en wat eventuele afwijkingen zijn in dat pand.

3D model en constructieberekening

Op basis van de opgehaalde informatie stellen we het opnamerapport op en maken een 3D-model van het object. De informatie en het model gebruikt de constructeur bij de start van zijn berekening(en).

Na een eerste analyse bespreekt hij/zij met het projectteam de benodigde maatregelen om een pand aan de norm te laten voldoen. Wanneer het team overeenstemming heeft over de uitgangspunten voert de constructeur de controleberekeningen uit. De modelleur visualiseert de maatregelen in het 3D-model. Als de voorgestelde versterkingsmaatregelen rekentechnisch gecontroleerd zijn, bundelen we alle informatie in een adviesrapport.

Projectkwaliteitsplan

Het tot stand komen van ons advies is een complex proces met veel van elkaar afhankelijke stappen. Verschillende specialisten werken samen om tot een voorstel te komen dat op alle aspecten voldoet aan de wensen en de eisen. Om te garanderen dat het eindresultaat juist is hebben we op belangrijke momenten evaluaties in het proces ingebouwd. Op die manier stellen we vast of alle deelstappen voldoen aan de eisen. We maken daarbij gebruik van verschillende instrumenten, zoals reviews, controleberekeningen en intervisie.

Dit (complete) proces hebben we beschreven in een projectkwaliteitsplan. Hierin worden rollen, taken, verantwoordelijkheden vastgelegd en worden de op te leveren producten, totstandkoming van die producten, de evaluatiemethoden en het verbeterproces gedefinieerd. Op die manier leveren we een kwalitatief hoogwaardig product dat aan de vraag van de opdrachtgever voldoet en waar zij mee vooruit kunnen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem en de daarop afgestemde ondersteunende systemen dragen daar aan bij.

 

Ook een complexe vraag?

Uitgelicht

  • Bouwkundig onderzoek
  • 3D scannen en modelleren
  • Constructieberekening
  • Projectkwaliteitsplan
Bekijk alle cases

Archipunt team