Biosintrum in BIM

In Oosterwolde verrijst een multifunctioneel centrum dat voor 80% uit biobased materialen bestaat. Wij hebben samen met alle uitvoerende partijen het gebouw uitgewerkt in een intelligent 3D gebouwmodel.

Biosintrum wordt een ontmoetingsplek voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ze is gericht op het ontwikkelen van een biobased economy. Daarbij worden gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Biomassa wordt gebruikt voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In het gebouw zijn veel innovatieve technieken en materialen gebruikt. Daarom is het extra belangrijk om vooraf alle gebouwonderdelen goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben het BIM model gemaakt dat ervoor zorgt dat het gebouw snel en goed gecoördineerd wordt gebouwd.

Een BIM model is een digitale 3D weergave van een bouwwerk, met daaraan gekoppeld bouwdeelinformatie. Het model dient als basis om het gebouw te kunnen bouwen.

Samen met onze projectpartners hebben we de onderdelen van Biosintrum in het model uitgewerkt. Een belangrijke stap bij het samenvoegen van het tekenwerk is het controleren of bouwdelen elkaar niet in de weg zitten. Deze zogenaamde clashcontroles hebben we op cruciale momenten in de uitwerking van het gebouw uitgevoerd. De resultaten van deze controles helpen aannemer Buiteveld (Natuurlijk Bouwen BV) bij het coördineren van de uitvoering. Hij kon daarmee vroegtijdig (in de voorbereidingsfase) potentiële bouwfouten signaleren en samen met zijn onderaannemers tijdig een oplossing zoeken.

Door op deze manier samen aan de uitvoeringstekeningen te werken daalt de kans op fouten in het werk. In de uitvoering levert dit tijdswinst en meer plezier op, doordat er minder discussie ontstaat. Voor ons zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond en de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang.

Wil je meer weten over Biosintrum, klik dan op de link.

Uitgelicht

  • Bouwbedrijf Buiteveld (Natuurlijk Bouwen BV.), Oosterwolde (opdrachtgever)
  • BIM model opgezet
  • Samen met projectpartners uitgewerkt
Bekijk alle cases