Blog

Onze erfenis

Erfgoed. Wat is dat nou? Een lastig begrip, dat op veel manieren uitgelegd kan worden en bij velen onduidelijk of onbekend is. Ik heb eens iemand gesproken die dacht dat ik werkte bij een notaris- of advocatenkantoor en werkte in het erfrecht! Maar nee, daar hebben we het hier niet over. Tenminste, niet helemaal…

Ben je wel eens op de monumentendag in een molen op bezoek geweest? Of op vakantie een tripje naar UNESCO werelderfgoed gemaakt? Nu zitten we in de goede richting! Erfgoed gaat niet over een gerechtelijke kwestie, maar over cultureel erfgoed: archeologische en historische objecten in musea, archieven, gebouwen, landschappen, tuinen, oude historische gronden en nog veel meer. We hebben het over ‘dat wat wij geërfd hebben van onze voorouders’ en wat door ons moet worden doorgegeven aan toekomstige generaties. In een reeks blogs schrijf ik de komende tijd over onze werkzaamheden en toekomstplannen met de focus op erfgoed.

12.965

Archipunt is een ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Wij richten ons vanzelfsprekend op gebouwd erfgoed. Daar hoort archeologisch erfgoed automatisch bij. Gebouwen staan op de grond en die kan vol zitten met archeologische voorwerpen. Het gebouwde erfgoed kan veel verschijningsvormen aannemen. Zo bestaat er werelderfgoed, rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, gemeentelijke monumenten light, beschermde stads- en dorpsgezichten, karakteristieke en beeldbepalende gebouwen, archeologisch waardevolle terreinen en archeologische rijksmonumenten. Oftewel: ontzettend veel! In de drie Noordelijke provincies, waar onze focus qua werkzaamheden vooral ligt, zijn er nu al 12.965 erfgoedobjecten geregistreerd.

Erfgoed van het Noorden

Archipunt heeft altijd speciale aandacht voor het gebouwde erfgoed gehad. Het gaat  veel van onze architecten, bouwkundigen en andere collega’s aan het hart. In het Noorden is het voortbestaan van het erfgoed van veel meer afhankelijk dan alleen de tand des tijds. Veel monumenten hebben bevingsschade opgelopen. Het behouden van de gebouwen wordt daardoor veel ingewikkelder. Alleen al voor het reguliere onderhoud is veel kennis en geld nodig. Wanneer de oude gebouwen dan ook nog door elkaar geschud worden, zijn de gevolgen enorm. Om de schade in kaart te brengen en het pand op een passende manier te restaureren, zijn specialisten nodig. Mensen met het hart op de juiste plek, een goede dosis gezond verstand en met uitgebreide kennis van erfgoed.

Archi-erfgoed

Deze mensen werken ook bij ons. Ze werken bij ons aan projecten met erfgoed in de hoofdrol. Zie bijvoorbeeld de transformatie van de Rijks-HBS in Groningen, de verbouwing van de oude ambachtsschool in Heerenveen en de constructieve beoordeling van een kerkbalkon voor het plaatsen van een Schnitgerorgel in Groningen. Stuk voor stuk projecten waarbij het belang van erfgoed voorop stond. In de komende jaren gaan we ons nog meer inzetten voor erfgoed. We willen de historische waarden beschermen zodat erfgoed een plek kan zijn waar het leven van nu en het leven van de toekomstige generaties zich kan afspelen.

We dragen in het Noorden ons steentje (een Fries geeltje, een Groninger rode bakstain of een Drents zwerfsteentje) bij aan het behoud van onze erfenis! Toch nog een kleine beetje erfrecht…

Kalyani Bergen, projectcoördinator erfgoed bij Archipunt

Deel deze pagina