Misstand melden

Binnen Archipunt is integriteit een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daarom hebben we een regeling ingevoerd om (vermoedens van) misstanden te kunnen melden. In de pers wordt zo’n regeling ook wel ‘klokkenluidersregeling’ genoemd. Je kunt je de regeling hier lezen.

Wil je een vermoeden van een misstand bij ons melden, dan kun je contact met ons opnemen via meldloket@archipunt.nl. In de regeling staat beschreven hoe we met je melding omgaan.