Blog

Nieuwe bouwwetgeving

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hoewel het wetgevingsproces nog volop in ontwikkeling is, wordt wel steeds duidelijker wat de wet gaat betekenen voor de bouwpraktijk.

Ga je bouwen en heb je daar een omgevingsvergunning voor nodig, dan heeft de nieuwe wet invloed op hoe je dat aanpakt. Een voorbeeld: voor het bouwen van een nieuwe woning is nu een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag moeten allerlei gegevens worden ingediend (over o.a. het uiterlijk van de woning, de constructie, brandveiligheid, daglicht, ventilatie, en energiezuinigheid). De aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld. Die kijken of het bestemmingsplan de bouw van de woning toestaat, of er aan de redelijke eisen van welstand wordt voldaan en of de woning voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Als de aanvraag aan al deze criteria voldoet, wordt de omgevingsvergunning verleend.

Dit wordt straks anders. Waar nu met één vergunning toestemming kan worden verleend om een woning te mogen bouwen, zijn er straks misschien twee vergunningen nodig. Een ‘technische’ en een ‘planologische’ vergunning. De wet regelt voor welke bouwwerken en gebouwen een technische vergunning nodig is, en aan welke technische eisen deze moeten voldoen. Dit wordt door de gemeente beoordeeld.

Daarnaast kan de gemeente zelf bepalen of er voor de niet-technische aspecten, zoals welstand en planologie, een aparte vergunning nodig is. Wat we nu een bestemmingsplan noemen, heet dan een omgevingsplan. Dat omgevingsplan zit net anders in elkaar dan een bestemmingsplan. In het omgevingsplan kan de gemeente extra regels opnemen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld de regels over het kappen van bomen. Ook de welstandsregels kunnen in het omgevingsplan worden opgenomen.

Voor sommige activiteiten die in het omgevingsplan zijn opgenomen, kan de gemeente zelf bepalen of er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Het kan dus zo zijn dat er voor de bouw van een nieuwe woning één vergunning nodig is (alleen een ‘technische’ of een ‘planologische’ vergunning), of dat beide vergunningen aangevraagd moeten worden.

Als je in 2020 bezig bent met de voorbereiding van een bouwproject, dan is het belangrijk om de datum van 1 januari 2021 in de gaten te houden. Wil je je aanvraag voor een omgevingsvergunning na die datum indienen? Overleg dan tijdig met de gemeente welke gevolgen dit heeft voor de jouw aanvraag. Hiermee voorkom je dat je ineens voor een verrassing komt te staan. Wil je dat wij je hiermee helpen?

bel of mail ons
foto’s:  Comrade King,  jos@fps-groningen, (Flickr)

Downloads

Test

Deel deze pagina