Blog

De helm

V.C.A. Een beetje techneut herkent dit als de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, toch? Bij ons zou deze afkorting maar zo Veiligheid & Creativiteit bij Archipunt kunnen betekenen.

Archipunt is een ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Nagenoeg iedere Archipunter komt vanwege zijn professie in aanraking met die gebouwde omgeving. Wij sturen onze mensen dan ook niet zomaar die omgeving in. Voordat zij op pad gaan halen zij veiligheid gerelateerde zaken die nodig zijn voor een goede inspectie, bij onze preventie medewerker en de twee veiligheidskundigen die Archipunt rijk is.

De creativiteit is hier bij ons, met al die enthousiaste architecten, bouwkundigen, constructeurs en modelleurs net een snelkookpan. Deze staat constant te pruttelen en zo nu en dan moet de druk er even uit (goed plan – nieuwe opdracht etc.) Maar alles verloopt wél volgens het ARBO plan van aanpak dat we hebben opgesteld.

De veiligheidscultuur groeit bij Archipunt gestaag. Er is volop ruimte om met respect en oog voor ieders belang te praten over risico’s in het werk en mogelijke oplossingen. Zo is er begin dit jaar een veiligheidscheck geweest over de staat van de veiligheidshelm die mensen gebruiken. “Oh, die van mij ligt thuis”, of “Ik heb er wel één maar waar…?” Met een stift je naam in je helm geschreven geeft gelijk afkeuring van je helm, wist je dat?

Nadere inspecties van de helmen levert weer een moment van bewustwording op. Bijvoorbeeld: hoe kun je zien of de helm qua levensduur nog wel gedragen mag worden? Wat betekenen al die symbolen aan de binnenkant van de klep eigenlijk? Een snelle check leverde veel duidelijkheid op. En voor sommigen een nieuwe helm.

Zo zie je hoe een eenvoudige actie als een helm-inventarisatie positieve reuring geeft in de snelkookpan van Archipunt. En die pan blijft zekers te weten nog wel even op het vuur staan. Als de deksel er dan weer eventjes afgaat, staan onze veiligheidsspecialisten weer klaar om in te spelen op veiligheidskundige zaken conform V.C.A.

Alfred de Bruin

Deel deze pagina