Ontwikkelen

APAWA biedt duidelijkheid

Sinds eind 2016 is de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen van kracht, vaak afgekort met ‘het wettelijk bewijsvermoeden’. APAWA is een app die helpt bij het vaststellen of het wettelijk bewijsvermoeden kan worden toegepast.

Tot 2016 was het zo dat jij, als schademelder, moest bewijzen dat de schade aan je gebouw door aardbevingen kwam. Door de invoering van het wettelijke bewijsvermoeden is dit veranderd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat schades die redelijkerwijs door mijnbouwactiviteiten zouden kunnen zijn ontstaan, daar vermoedelijk ook daadwerkelijk door zijn veroorzaakt. De bewijslast dat een schade door aardbevingen komt of niet, ligt daarmee bij de veroorzaker van mijnbouwschade en niet bij de eigenaar van het gebouw.

Verschillende bronnen

Om te bepalen of op een bepaald adres het wettelijke bewijsvermoeden van toepassing is, bekijkt de deskundige die de opname voor je doet, een aantal zaken. Hij onderzoekt daarvoor onder andere of er op jouw adres een aardbeving is geweest die de gebouwschade kan hebben veroorzaakt. Dat doet hij door gegevens uit verschillende bronnen te combineren en een aantal complexe berekeningen uit te laten voeren door een ingenieur. Dat is tijdrovend en foutgevoelig.

Om dit proces makkelijker te maken, hebben wij een webapplicatie gebouwd die deze toets automatiseert.

Toets geautomatiseerd

Onze webapplicatie APAWA (Archipunt Piekgrond Acceleratie Web Applicatie) is goedgekeurd door een onafhankelijke expert en bepaalt voor een specifiek adres de trillingssterkte ten gevolge van aardbevingen. Hiervoor gebruikt de applicatie actuele KNMIdata, GISdata en gasveldinformatie. Daarnaast maakt deze app voor haar berekeningen gebruik van het model empirical ground motion prediction method for small earthquakes.

Met de informatie uit de app kan de deskundige bepalen of op een bepaald adres het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is. Daarnaast kan de deskundige hiermee beoordelen of een aardbeving schade kan hebben veroorzaakt aan het object dat hij onderzoekt.

APAWA doet de berekeningen volgens de geldende normen en richtlijnen, en plaatst de uitkomsten in een overzichtelijke tabel. Hierin kan de deskundige snel en in één oogopslag zien of, en door welke beving. de grenswaarden op een locatie zijn overschreden of niet.

Jij, als schademelder, merkt in het proces niet veel van het gebruik van APAWA, behalve dat je straks, met je rapport onder de arm, stevig in je schoenen staat.

Uitgelicht

  • App ontwikkeling
  • Toets geautomatiseerd
  • Overzichtelijke informatie
Bekijk alle cases

Archipunt team